click on images for detailVajrayogini 2 Samantabhadra Chakrasamvara 2
(another version?)
Vajradhara 2 Dharmasagara 2 Vidyadhara Chogyam Trungpa
Click here to see More Thangkas